با سلام. حضوری میخواین یا به صورت دورکاری هم میشه؟