سلام
در تب Options و در قسمت Auto log on تیک
Active رو فعال کن اگه ویدوزت پسورد داره ،وارد کن وگرنه خالی بزار!
یاعلی مدد!