سلام شما با اکس پلور بعضی از فایلها داخل رمتون را حذف کردید یا با آنتی ویروس کامپیوتر رمتون را چک کردید یا گوشیتون را با برنامه رفرنجمنتر کردید در صورت انجام کارهی بالا گوشی دچار همچین مشکلی...