در مورد اسپیکرت توضیح بده
اگه صدای کامپیوتر 5.1 باشه و شما سیم ورودیه اسپیکر رو اشتباه به ساب وفر یا باند های پشت بزنی این مشکل بوجود میاد. یا سیم اسپیکر قطع شده باشه.