یکی لطف کنه بگه چطوری تنظیمات دستی ام ام اس برای نوکیا6303 نصب کنم؟:khosh: