درسته هزینه درمان در کشور ما بالا هست نسبت به کشورهای دیگه ولی اینم بدونیم که مردم کشورهای دیگه مخصوصا کشورهای اروپایی از %25 تا %40 مالیات پرداخت می کنند