سلام، دستتون رو روهر کدوم از تبلیغات ها چندثانیه نگه دارید، بعد اون برنامه که تبلیغ فرستاده باز میشه، از اونجا میتونید اجازه به اعلان را خاموش کنید