با سلام
دوستان خیلی فوری من باید اینو تا یک شنبه تحویل بدم