[Saheb جان مي توني يه سر به لينك زير بزني
[url]تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.
Recovery هاي ديگه اي هم هست ولي بايد نسخه كرك شده اين نرم افزارو پيدا كني.