سلام
دوست عزیز
کد زیر به زبان سی پلاس پلاس برای یافتن درخت پوشای مینیمم است.
امیدوارم مد نظر قرار بگیرد.