سلام .
خواستم یه مکانی تو بازی gta sa پیدا کنم که نمیدونم کجاست
درواقع یکی از دوستان این مکان رو گفته ولی پیداش نمیکنم. اینم توضیحاتی درباره مکانی که گفته
اون مثلث کوچیکه آبی رنگه نزدیک کوه...