سلام نرم افزار حسابداری دلاری سراغ دارید که در ثبت مبلغ ممیز وارد کنیم؟