لطفا اگه فایل هاش و داره بزاره. شدیدا بهش نیاز دارم. سی دی خودم و فرستادم که نسخه جدیدش و بگیرم نسخه جدید اصلا بدرد نمی خوره و به کارم نمیاد دارم بدبدخت میشم. لطفا کمک کنید