سلام.
عبارت I am رو دادم ترجمه کنه:
[IMG]تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.

یکی باید مال خودشو ترجمه کنه... :×:
مشکل از کجاس؟کسی...