گوگل تصمیم دارد تا مهره ماه سال ۱۳۹۸ برای همیشه با اپلیکیشن ارتباطی Google Hangouts خداحافظی کند.


آن دسته از کاربران اپلیکیشن‌های گوگل که وابستگی زیادی به Google Hangouts داشتند، لازم نیست دچار...