مرسی.
یه سوال یکم بی ربط داشتم.
چطور میشه تنظیمات مونیتور دوم رو از مونیتور اول جدا گانه تنظیم کرد.
مونیتورهای من بشدت باهم اختلاف اندازه دارند و نمیتونیم جدا تنظیمشون کنم.
سپاس .