شبکه اجتماعی اینستاگرام قابلیت جدیدی را به بخش استوری خود اضافه کرد و امکان چت گروهی را در این قسمت برای کاربران به ارمغان آورد.
کاربران اینستاگرام با استفاده از ویژگی جدید این اپلیکیشن پرطرفدار...