سلام
باید کرکش کنی با keygen خیلی سادس این برنامه کرک رو با جزئیات فایل تو محل نصب باندیکم کپی پیست میکنی بعد برنامه رو باز میکنی (نباید باندیکم باز باشد) ایمیل واقعیت رو میزنی اگر واقعی نباشه کرک...