سلام چجوری میتونم گوشی ۱۲۰۰ فرمت.
دوتا کد که میزنم میگه درخواست کامل نیست