سلام دوستان قیمت این گوشی رو میخواستم
بلو دش ال ٤
Blu dashl4lte
ممنون