[IMG]تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.

انتخاب متن و حذف متن در مایکروسافت ورد در این قسمت در مورد چگونه انتخاب کردن یک متن در Word 2010...