قیمت این سیم‌کارت‌ها در حال حاضر ۱۷۳ هزار تومان است و اطلاعات زیادی هم از نوع سرویس‌دهی آن با توجه به شمار کم کاربران آن وجود ندارد.