سلام

نرم افزار در این زمینه که زیاده ولی بنده Foxit Reader رو توصیه می کنم.

اطلاعات تکمیلی رو میتونید اینجا مشاهده کنید و دانلود کنید.