سلام دوست عزیز
.
بهتر بود می نوشتید تا به درد دیگر دوستان هم بخوره