سلام.
چاپخانه های کارت ویزیت و سایر تبلیغات ها که در بیرون هستند طراحی میکنند وبعد چاپ میکنند، برای طراحیشون پول میگیرند یا چون چاپ هم میکنند پول نمیگیرند؟
تعرفه کارت ویزیت و کاتالوگ و اینا الآن...