سلام دوست عزیز
.
بازی مافیا 2سوالات کلی هست شاید دوستانی که بازی کردند بتونند کمک کنند.