چرا در تنظیمات گوشی سامسونگ گرند پرایم پلاس قسمت تنظیمات صفحه نمایش حالت تیره فعال نمیشد