سلام دوست عزیز
.
در ویرایش پست نام بازی رو هم بنویسید