در مورد سوال اول به نظر من اجرا میشه ولی کنده

سوال دوم در حدود 700 مگاهرتز توان گرافیکه , 2 هسته 2600 مگاهرتز هم سی پیو میده