بهترین مسنجر چت جهان AVACS LIVE CHAT
دانلود برنامه:[URL]تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند.
امکانات برنامه:
- امکان چت و ساختن چت روم های عمومی.
۲- امکان چت و ساختن چت روم های خصوصی.
۳- امکان چت...