178244
ApowerEdit (Apowersoft Video Editor) برنامه برای ادیت اسان ویدیو اما قدرتمند است و ویدیوهائی که با ان ساخته میشوند میتوانند برای اموزش و نمایش و اشتراک و حتی تفریح استفاده شوند و...