هیچ چیز جز این نمیشه گفت :
کسری جون گل کاشتی
فقط یه سوال برای ارسال نقد و بررسی گجت از بخش ترفند ها اقدام کنیم؟ :tfs-hooray: