من با قسمت اول موافقم (که جوملا دشوار و پيچيده هست) و بدترين قسمت جوملا اينه که نمي توني با اون منوي زير شاخه دار درست کنيد که به طور خودکار بتونيد به اون مطلب اضافه کنيد
اما با قسمت دوم (که نيوک...