ورد پرس هم بدك نيست البته همه چي بستگي به نوع نياز فرد داره+سليقه طرف

بعضيها ورد پرس خوششون مياد بعضيها نيوك بعضيها جوملا بايد ديد نياز فرد چيه