که به آیفون وصلش کردم و به کمک آیفون درب فورمتش کردم. از اون موقع دیگه به گوشی وصل نمی شه . ولی وقتی که به رم ریدر گوشی یا کامپیوتر وصلش می کنم کار می کنه. احتیاجش دارم.