محققان تیم Google Brain مقاله ای نوشته و منتشر کرده اند و در آن چگونگی آموزش تشخیص بوها به هوش مصنوعی را شرح داده اند.
پژوهشگران گوگل یک بانک اطلاعاتی از تقریباً 5 هزار مولکول شناخته شده توسط...