اگه تو سایت زیر پوشش هستین و هنوز آنتن ندارین، ممکنه ثبت نامتون تکمیل نشده باشه، برای کسانی که پستی خرید میکنن پیش میاد گاهی.
ضمنا از گوشیتون هم مطمئن شین که نسل سوم رو پشتیبانی کنه.
کلا درباره...