سلام حرف ایشون صحت داره رو مانیتور خودم انجام دادم قفل کرد البته 8 ثانیه گرفتم بعد از اینکه 10 ثانیه گرفتم ازاد شد