سلام مانیتور من flatron e 2050 هست دکمه هاش لمسیه همه دکمه هاشو 20 ثانیه هم نگه داشتم ولی هم چنان میگه osd blocked