سلام
شما اول باید ببینی دقیقاً چی میخوای!!
این که میخوای برندش چی باشه یا مهم نیست؟
کانفیگش حدوداً چی باشه؟
چقر میخوای هزینه کنی؟