silent, جان واقعا به تو تبریک میگم خیلی از برو بچ از این تاپیکهای آموزشی میزنند ولی خدایش این یه چیزه دیگست و در ضمن هیچ کس اینقدر وقت نمیزاره تا یه متن انگلیسی ترجمه کنه اکثرا از مقاله های فارسی...