درود
مک بوک تمام برنامه ها را پشتیبانی نمیکنه
بهترین گزینه برای شما مینی لپ تاپه، مینی لپ تاپهای ایسوز خیلی سبکه و حمل و نقلش آسونه