همه چیزو با هم قاتی نکنید بعضی از نوکیا ها ان گیج1 دارند بعضیاشون ان گیج2 که گوشی های ان گیج1 بازیهای ان گیج2 رو اجرا نمیکنه