چقدر حوبه اين دستورات رو به صورت يك فايل يگجا و منسجم مثلا رد فرمت Pdf دربياريد
در ضمن ممنون بايت زحمتي كه براي اين تاپيك مي كشيد