تو تنظیمات یک جا هست نوشته aotumatic fire ( یه جورایی همینه ) بزن رو هر کدومو خواستی انتخاب کن