آنتی ویروست را آپدیت بزن.ممکنه ویروس هایی که قادر هستند پورت های خروجیت را مختل کنن توی سیستم باشه.(این فقط یه احتماله)