سلام
خدا رحمتشون کنه .
محمود عزیز إن شاء الله که خدا به شما و خانواده صبر بده . :rose 2: