اگه بخواید ورد رو pdf کنید نیاز به نرم افزار اضافی ندارید.
بخش publish ورد کار رو براتون انجام میده