سلام ويندوز ٧ و نود٣٢ ورژن ١٣.٠.٢٢.٠ دانلود كردم. موقع نصب چهار گزينه داشتم كه دوتاشون نوشته بود نصب با مدت محدود همراه با ايميل و ، نصب با كد كرك كه چون از اينترنت گرفته بودم كد نداشتم و بناچار...