ممنون
وقتی از طریق ترمینال برنامه ای را نصب میکنیم چجوری میشه اون رو حذف کرد؟